КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ДГ №107  “Бон- бон “ обявява конкурс по документи за избор на изпълнители на допълнителна образователна дейност, извън основните форми на педагогическо взаимодействие за дейностите, за учебните 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 г. по английски език, йога и народни и модерни танци.

Документи за участие в конкурса се подават в административната сграда на ДГ №107  “Бон- бон“ ,която се намира на адрес: гр. София, ул. „Григор Пърличев „ № 10

1.     Срок за подаване на документите:

 От 05.10.2021г. до 07.10.2021 год.

 От 09:30ч. до 14:30ч.

2.     Краен срок за подаване на документите:

14:30ч. на 07.10.2021 год.

IV.            Обявяване на резултатите от конкурса:

Телефони за контакт: 02 952 1797

Е-mail: cdg7.bg@gmail.com

Конкурсната комисия ще заседава на 08.10.2021г.  и ще пристъпи към отваряне на постъпилите оферти съответно за:

·        Народни и модерни танци – 10:15 ч.

·        Йога –  09:00 ч.

·        Английски език –  09:40 ч.

Пълният текст на обявата ТУК