ОБЯВА

ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДГ № 107 „БОН- БОН “ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022, УЧЕБНАТА 2022/2023, УЧЕБНАТА 2023/2024 г

Целият текст на обявата ТУК