ДНЕВЕН РЕЖИМ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2023 г. – 31.05.2024г.

Режимен момент 3-4 години I гр. 4-5 години II гр. 5-6 години III гр. 6-7 години IV гр.
1. Прием на децата, дейности по интереси. 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30
2.  Утринно раздвижване.Подготовка за закуска, закуска. 8.45- 9.15 8.45 – 9.15 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00
3. Основни форми на ПВ. Педагогически ситуации 9.15 – 10.00 9.15 – 10.00 9.00 – 10.10 9.00 – 10.10
4. Междинна  закуска 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.10- 10.30 10.10 – 10.30
5. Допълнителни форми на ПВ, организирани от детския учител. Разходки, игри на открито 10.30 – 11.45 10.30 – 12.00 10.30 – 12.15 10.30 – 12.15
6. Подготовка за обяд и обяд. 11.45 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00- 12.30 12.00 – 12.30
7. Подготовка и следобеден сън. 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00
8. Следобедна  закуска 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00-  15.30
9. ДФПВ, Допълнителни дейности, които не са дейност на детската градина              15.45 – 16.30 15.45 – 16.30 15.30 – 16.30 15.30 – 16.30
10.. Игри, дейности по избор, изпращане на децата 16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 16.30 – 19.00

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДНЕВНИЯ РЕЖИМ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 01.06 ДО 14.09.2023г.

Часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности – организирани от учителя
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Игри, дейности по избор на децата, дейности – организирани от учитeля
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00 Дейности по избор на децата, дейности – организирани от учителя
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.30 Следобедна закуска
15.30 – 19-00 Игри, дейности по избор на децата, дейности – организиране от учителя, изпращане на децата

Директор:           /Д. Брусарска/